Deeltijds kunstonderwijs

In ons land bestaat er een bloeiende cultuur van deeltijds kunstonderwijs. Beter gekend als de lokale kunstacademies met richtingen zoals tekenacademie, kunstacademie, muziekacademie.
In mijn kinderjaren voltooide ik 2 volledige cycli: klassiek ballet (met bijhorende cursussen jazz ballet en gespecialiseerde les ballet op pointes) en klassieke muziek met piano en dwarsfluit. Bij deze cursussen horen obligatoire theorielessen: 4 jaar notenleer, 3 jaar AMC, 3 jaar samenspel.
Na een teleurstellende poging tot conservatorium voor piano (onvoldoende achtergrondkennis notenleer was het commentaar dat ik kreeg) laste ik een serieuze muziekpauze in, maar een aantal jaar geleden kreeg de folkkriebel me te pakken en toen ik de gelegenheid had om een draailier te lenen nam ik die met beide handen aan en begon in Gooik aan de opleiding draailier.

En daar begint het schoentje te wringen. Muziekscholen krijgen uren toegewezen op basis van de theorie uren die leerlingen volgen. \Ik mocht de cursus aanvangen als “vrije leerling”. Met andere woorden: er waren voldoende andere gesubsidieerde leerlingen, ik kon er wel nog bij tot ik zeker was dat draailier me lag. Zo heb ik nu 2 zalige jaren achter de rug met als toppunt dit jaar een score van 90% op mijn klasexamen. Volgend jaar zou ik de lagere graad afwerken met een openbaar examen. Op zich geen problemen aan de horizon, folk was toch maar een Experiment en de algemene regels waren daarop niet allemaal van toepassing.

Maar de afdeling folk ging van status Experiment naar status Optie. Een volwaardige afdeling binnen het systeem van de muziekscholen dus. Dit wil dus zeggen dat er streng gekeken wordt naar het aantal uren, het aantal leerlingen, de theorievakken die deze leerlingen volgen en de aanwezigheid gedurende het jaar. De verificateur laat regelmatig zijn aanwezigheid voelen.

Het gevolg is dat er nog weinig uren resten voor de afdeling folk. Ik moet een theorievak gaan volgen wil ik mijn lessen verderzetten. Maar ik heb mijn diploma notenleer. Ik heb nog geen diploma folkcultuur, maar net dit jaar wordt dat vak gelijkgesteld met AMC, dus dat kan ik ook niet meer doen. Het enige theorievak dat ik nog niet volgde is muziekgeschiedenis. Een cursus van 3 jaar. Daarna zijn mijn opties op. Vrijstellingen zijn niet meer mogelijk, aanwezigheid is verplicht en vaak wordt de cursus gegeven op zaterdagnamiddag of zoiets. Of op zaterdagmorgen wanneer mijn man cursus folkgitaar volgt. Wie moet er dan op Manon passen? Elke week een babysit? Ronduit onbetaalbaar.

Volksmuziek blijft vechten om een plaats in wat algemeen als cultuur wordt beschouwd. Dranouter is de vermelding folk verloren. Krijgt het net de status van een volwaardige afdeling op muziekscholen, wordt dat zodanig geregeld dat de mensen die oprecht geinteresseerd zijn in de richting zwaar beperkt worden in hun mogelijkheden. Opleidingscheques zijn ook al geschrapt als betaalmiddel.

Als er dus niets verandert zal ik binnen 3 jaar, halfweg mijn opleiding, moeten stoppen met de les draailier via het officiele circuit. Maar zoals mijn lerarers me tijdens de laatste les vertelde: er is een zwaar terkort aan volksmuzikanten met een degelijke theoretische muziekbasis om in de toekomst de volgende generatie op te leiden. En deze aanpassing doet daar geen goed aan.

Geef een reactie